Neveléstudományi Intézet

Kasik László

egyetemi docens

[ ENGLISH PAGES ]

Kasik László
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
H-6722 Szeged, Petőfi sgt. 30−34.
Tel.: 62/544-163 vagy 62/544-000, 3237-es mellék

E-mail: kasik (kukac) edpsy.u-szeged.hu
Fogadóóra időpontja: hétfő 10.00-11.00 (oktatói szoba)

KURZUSOK (tematikák a CooSpace-en)

Nappali

 • A nevelés célja és feladatai (előadás, tanári MA)
 • A tanári szerep, a tanári mesterség (előadás, tanári MA)
 • Család és iskola (szeminárium, tanári MA)
 • Helyzetgyakorlatok (szeminárium, tanári MA)
 • A pedagógiai kommunikáció alapkérdései (szeminárium, Pedagógia BA)
 • Nevelés- és pedagógusetika (szeminárium, Pedagógia BA)
 • Nevelés, személyiségfejlesztés (előadás, Neveléstudomány MA)
 • Pedagógiai ismeretek 1. és 2. (szeminárium, Pedagógiai mérés és értékelés MA, Tantervfejlesztő MA)
 • Pedagógiai szociálpszichológia (előadás, osztatlan tanárképzés)
 • Tanári szerep, tanári mesterség (szeminárium, osztatlan tanárképzés)

Levelező

 • A nevelés-oktatás tudományos alapjai (előadás, tanári BA)
 • A nevelés célja és feladatai (előadás, tanári MA)
 • A tanári szerep, a tanári mesterség (előadás, tanári MA)
 • Család és iskola (szeminárium, tanári MA)
 • Készség- és képességfejlesztés (szeminárium, tanári MA)
 • Nevelés, személyiségfejlesztés (előadás, Neveléstudomány MA)
 • Szakmai gyakorlat (szeminárium, Neveléstudomány MA)

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

 • A szociális kompetencia összetevőinek fejlettsége (elsősorban: szociálisérdek-érvényesítő, érzelmi, szociálisprobléma-megoldó és kommunikációs képességek)
 • Drámapedagógia
 • Játékpedagógia

PUBLIKÁCIÓK


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ [WWW]


HASZNOS LINKEK