Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

Kasik László


SZEMÉLYES ADATOK

 • Név: Kasik László
 • Születési hely, idő: Szarvas, 1981. 04. 24.
 • E-mail: kasik (kukac) edpsy.u-szeged.hu

MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 • 2017- : habilitált egyetemi docens
 • 2012-2016: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.) egyetemi adjunktus
 • 2008-2012 : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.) egyetemi tanársegéd
 • 2007-2008: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.) egyetemi gyakornok

VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS

 • 2016: habilitáció (neveléstudomány, SZTE BTK)
 • 2010: PhD-védés: A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében (summa cum laude; BTK-9/2011)
 • 2006–2009: PhD-hallgató, SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola – Pedagógiai értékelés alprogram, szigorlat: 2009. 10. 20.
 • 2001–2006: SZTE Bölcsészettudományi Kar – pedagógia szakos bölcsész és tanár (a szakdolgozat címe: Dráma és nem dráma tagozatos tanulók kreativitásának és társas viselkedést meghatározó személyiségvonásainak néhány jellemzője; 450/2006)
 • 1999–2005: József Attila Tudományegyetem, jogutód: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (a szakdolgozat címe: A benyomáskeltés sajtónyelvi jelenségei – Orbán Viktor és Medgyessy Péter azonos tárgyú nyilatkozatainak összehasonlító elemzése; 1128/2005)

NYELVTUDÁS

 • német nyelvből C típusú középfokú nyelvvizsga (625412/2005)
 • angol nyelvből C típusú középfokú nyelvvizsga (943785/2007)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

OKTATÁS

 • 2007-től a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében egyetemi gyakornokként, 2008-tól tanársegédként oktatott tárgyak: tanár szak (régi képzés): Neveléselmélet szeminárium; Pedagógia gyakorlat; A tanári identitás alakulása – Csomortáni D. Zoltánnal; A tanítás mint kommunikáció; Óvodai megfigyelések – Zsolnai Anikóval
 • Pedagógia szak: A kommunikációs képesség fejlesztése; Konfliktuspedagógia; A pedagógiai kommunikáció alapkérdései; Nevelés- és pedagógusetika; A nevelés eszközei és módszerei; Önismeret és pedagógia; Oktatásszervezés 
 • BA (tanári előkészítő modul): Pedagógiai megfigyelések; A nevelés-oktatás tudományos alapjai 
 • MA: A nevelés célja, feladatai; Nevelés, személyiségfejlesztés; Tanári szerep, tanári mesterség; Család és iskola; Helyzetgyakorlatok
 • 2004-től a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógia Tanszékén demonstrátorként, 2006-tól Ph.D-hallgatóként oktatott tárgyak: 
 • Pedagógia szak: A tanulók tevékenységének szervezése tanár szak (régi képzés): Neveléselmélet szeminárium; Oktatáselmélet szeminárium; 
 • Pedagógiai gyakorlat; Együttműködés és versengés a középiskolában; 
 • Osztályfőnöki óra: Másképp!
 • 2002 és 2004 között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszékén demonstrátorként oktatott tárgyak (magyar szakos hallgatóknak): Nyelvművelés és helyesírás; Helyesírásunk logikája; Helyesírás szeminárium

SZAKDOLGOZAT-VEZETÉS

 • 2009 és 2017 között több mint 110 megvédett szakdolgozat (Pedagógia szak, Pedagógia BA, Neveléstudományi MA, Tanári MA)

KUTATÁSI PROJEKTEK

 • 2014–2015 Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 – szakmai megvalósító: továbbképzési anyagok kidolgozása, próbaképzések tartása, vezető: Baráth Tibor, Tóth László)
 • 2013–2014 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban – A szociális kompetenciák periodikus mérése szakmai koncepciójának, tartalmi kereteinek kidolgozása (TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004 – szakmai megvalósító: mérőeszközök kidolgozása, vezető: Csapó Benő, munkacsomag-vezető: Zsolnai Anikó)
 • 2013–2015 Problémamegoldás és döntéshozatal (NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete – szakmai megvalósító: tréninganyag kidolgozása vezetőknek, képzések folyamatos tartása, megbízó: Vas Adrienn, Pócsi Anikó, Jamrik Krisztina)
 • 2012–2014 Diagnosztikus mérések fejlesztése II. – munkacsomag: A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban (TÁMOP 3.1.9-11/01-2012-001 – szakmai megvalósító: kutatási, adatelemzési feladatok, vezető: Csapó Benő, munkacsomag-vezető: Zsolnai Anikó)
 • 2011–2012 MENTOR(h)ÁLÓ Program (TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0005 – külső megbízott: pedagógusok felkészítése tanárjelöltek mentorálására; szociáliskompetencia-tréning tartása, vezető: Pukánszky Béla)
 • 2011–2012 Tanulásban akadályozottak szociálisprobléma-megoldó gondolkodása (SZTE Tudományos Pályázati Alap: CS006/2011 – szakmai megvalósító: kutatási, adatelemzési feladatok, vezető: Lesznyák Márta)
 • 2009–2011 Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására (TAMOP 3.3.3-08/1 – résztvevő: előadás és szeminárium tartása pedagógusoknak, tanárjelölteknek, vezető: Molnár Edit Katalin)
 • 2009–2011 Diagnosztikus mérések fejlesztése – munkacsomag: A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban (TÁMOP 3.1.9-08/01-2009-001 – szakmai megvalósító: kutatási, adatelemzési feladatok, vezető: Csapó Benő, munkacsomag-vezető: Zsolnai Anikó)
 • 2008 Íráskészség, olvasáskészség, szókészlet – elemzési útmutató (Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. suliNova – külső megbízott: adatrögzítés, szakmai tanácsadás, vezető: Vidákovich Tibor, tanácsadó: Nagy József)
 • 2006–2008 OTKA – A szociális és az érzelmi kompetencia fejlődése óvodáskorban (külső résztvevő: adatfelvétel és -feldolgozás, vezető: Zsolnai Anikó)

ÖSZTÖNDÍJAK, PÁLYÁZATOK

 • 2016–2019: NKFIH-pályázat (OTKA)
 • 2015–2018: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2015: Magyar Tudományos Akadémia pályázata: Könyv- és folyóirat-kiadási támogatás (könyv: Személyközi problémák és megoldásuk, Gondolat Kiadó)
 • 2013–2014: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
 • 2009–2010: Deák Ferenc Predoktori Ösztöndíj

TUDOMÁNYOS KÖZÉLET, TAGSÁG

 • Iskolakultúra (szerkesztőségi tag, 2014–)
 • Iskolakultúra Kritika rovat (szerkesztő Fejes József Balázzsal, 2014–)
 • Magyar Pedagógia (technikai szerkesztő, 2011–)
 • Mentorfórum – az SZTE tanárképzésében részt vevő tanárok, mentorok elektronikus fóruma (koordinátor, 2012–2013)
 • SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport (titkár: 2009–2017, vezető: 2017–)
 • Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és folyóiratok felkért bírálója (Országos Neveléstudományi Konferencia, Pedagógiai Értékelési Konferencia, EARLI SIG: Open Spaces for Interactions and Learning Diversities, Magyar Pedagógia, Iskolakultúra, International Journal of Psychology, 2012–)
 • MOZAIK Kiadó felkért bírálója (2011–)
 • OTKA-pályázatok bírálója (2013–)
 • SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola (oktató: 2015–, témavezető: 2017–)
 • European Network for Social and Emotional Competence (tag, 2015–)
 • International Society for the Study of Behavioural Development (tag, 2013–)
 • European Association for Practitioner Research on Improving Learning (tag, 2009–)
 • European Association for Research on Learning and Instruction JURE (tag, 2009–2010)

KÖZREMŰKÖDÉS KONFERENCIA SZERVEZÉSÉBEN

 • PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (titkár)
 • ONK 2016 – XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged (titkár)

KUTATÁSI TERÜLET

 • A szociálisprobléma-megoldás alakulása és fejlesztésének lehetőségei gyermek- és serdülőkorban
 • A szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengési, vezetési) képességek fejlettsége és fejlesztési lehetőségei gyermek- és serdülőkorban
 • Az elkerülés jellemzői gyermek- és serdülőkorban
 • A negatív orientáció és az elkerülés kapcsolata gyermek- és serdülőkorban