Oktatáselméleti Tanszék

Szakmai önéletrajz

Fűz Nóra


MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 • 2019– egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet
 • 2017–2019: egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet
 • 2014–2016: tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport

VÉGZETTSÉG

 • 2018: PhD-védés. A disszertáció címe: Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében.
 • 2011–2014: ösztöndíjas PhD-hallgató, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola -Oktatáselmélet alprogram
 • 2006–2011: történelem (BA) és néprajz (minor) szakos hallgató, SZTE Bölcsészettudományi Kar (abszolutóriumot szerzett)
 • 2003–2008: magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (szakdolgozat címe: „Az én szívemben boldogok a tárgyak" – Anderseni motívumok Babits Mihály és Nemes Nagy Ágnes művészetében. A megismerői pozíció és a tárgyias irányultság archetipikus vonásai)

KÉPZÉSEK

 • 2017: PhD Course - Outdoor and Environmental Education Research. A critical exploration into ontology, epistemology, methodology and methods, Stockholm Paper: Out-of-School Learning in Hungary: What, how and where?
 • 2016: PhD Course - Outdoor Education Research. Transcending borders with a sound mix of methods, München Poster: How the Hungarian Primary Schools Use Out-Of-School Learning Settings?
 • 2015: PhD Course - Mixed Methods in Learning Outside the Classroom, Copenhagen Paper: The Pedagogical Use of Out-Of-School Learning Places in Hungarian Primary Schools
 • 2013: EARLI JURE Professional Development Course - Hints and tips in Journal Publishing,München
 • 2008: Bi-Tri-Multi- képzés, London
 • 2008: Youthpass- képzés, Kiskunfélegyháza

NYELVTUDÁS

 • Angol: középfok (C)
 • Német: Középfok (C)

ÖSZTÖNDÍJAK, PÁLYÁZATOK

 • 2019: Roska Tamás Tudományos előadói díj (XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció)
 • 2017–2018: Új Nemzeti Tehetség Program "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" (NTP-NFTÖ-17-B-0455
 • 2017: MTA SZAB és "A Tudomány Támogatásáért A Dél-Alföldön" Alapítvány, 1. díj
 • 2016–2017: Új Nemzeti Kiválóság Program Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-ÚNKP-16-3)
 • 2014: Campus Hungary ösztöndíjprogram (Támop-4.2.4B/2-11/1-2012-00011)

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK

 • • 2017: 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin Paper: Nóra, Fűz & Erzsébet, Korom: Out-Of-School Learning in Hungarian Primary Schools
 • 2017: 15. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged Előadás: Általános iskolás tanulók, tanárok és intézményvezetők attitűdje az iskolán kívüli tanórák iránt
 • 2014: EARLI JURE 2014 Conference, Nicosia Round table: The Usage of Out-Of-School Learning Places in Hungarian Primary Schools
 • 2014: 12th Conference on Educational Assessment, Szeged. Paper: The Pedagogical Use of Out-Of-School Learning Places Survey: Presentation of an Instrument
 • 2013: EARLI 2013 Conference, München Paper: Erzsébet, Korom, Mária, B. Németh, Ágnes, Hódi és Nóra, Fűz: The Impact of School-Readiness Skills on Students' Science Achievement
 • 2013: EARLI JURE 2013 Conference, München Poster: The Effect of Out-Of-School Learning on Student's Achievement and Learning Attitudes
 • 2012: „Könyv – Kommunikáció − Kompetencia". VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szerbia Előadás: Könyvtár az oktatás szolgálatában – régi és új szerepkörök

FOLYÓIRATOK SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

 • 2019–: A Magyar Pedagógia c. folyóirat technikai szerkesztője

TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN BETÖLTÖTT TISZTSÉG, TAGSÁG

 • 2020–: Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottság, titkár

KÖZREMŰKÖDÉS KONFERENCIA SZERVEZÉSÉBEN

 • PÉK 2018 – XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (titkár)

KUTATÁSI PROJEKTEK

 • 2017– : MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport (kutatócsoport tag: kutatási feladatok; vezető: Korom Erzsébet)
 • 2015: Diagnosztikus mérések fejlesztése I. számú munkacsomag: Az olvasás-szövegértés diszciplináris dimenziójának online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei (TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 – szakmai megvalósító: kutatási feladatok, feladatbank kiépítése; vezető: Csapó Benő; munkacsomag-vezető: Steklács János)

KUTATÁSI TERÜLET

 • Oktatáselmélet
 • Szövegértés
 • Iskolán kívüli tanulás (out-of-school learning; education outside the classroom)